Welkom bij Marianne Ros, praktijk voor psychologische hulpverlening

Nieuws

Nu het coronavirus zich over Nederland verspreidt, zullen meer patiënten maar ook therapeuten face-to-faceafspraken (willen) beperken en afspraken (willen) afzeggen. De uitgezette lijn door het RIVM geldt tot nader order en is mede ingegeven door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de continuïteit van zorg in de ggz te waarborgen.

Er worden geen kosten voor no show in rekening gebracht aan patiënten die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door weg te blijven.

In mijn praktijk maak ik sinds 16 maart gebruik van de beveiligde omgeving van Minddistrict om de therapie online of telefonisch aan te bieden.

Whatsappen, skypen en facetimen is onder de AVG niet toegestaan. Het coronavirus gaat niet boven wetten als de AVG en de WGBO. Wel toegestaan zijn bovenstaande toepassingen voor e-health die een optie voor videobellen bieden.

Vanaf 15 april vinden er weer face-to-facegesprekken plaats. Deze kunnen alleen plaatsvinden als u niet hoest en/of niest en als u geen koorts heeft. Indien u wel (milde) klachten heeft, blijft het telefonisch contact gehandhaafd. Uiteraard houden we ons tijdens de face-to-facegesprekken aan de 1,5-meterregel en nemen we alle mogelijke veiligheidsmaatregelen.

Met vragen kunt u terecht bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, tel: 0800-1351.

Algemeen

De grens tussen even niet lekker in je vel zitten en je te lang onprettig of zelfs ongelukkig voelen, laat zich soms lastig trekken. Het kan gebeuren dat u hem ongemerkt overschrijdt. Steeds dringender voelen dat u vastloopt, is vaak de eerste aanwijzing.

Therapie kan een oplossing bieden. Het kan u helpen vast te stellen waar u precies last van heeft, waarom dat zo is en welke omstandigheden uw klachten verergeren. Hierdoor ontstaat vaak meteen al wat lucht.

Samen pakken we uw klachten vervolgens doelgericht aan door middel van individuele gesprekken en oefeningen. U leert situaties herkennen waarin u het moeilijk heeft of krijgt en u weet waarom ze lastig zijn.

Het motto voor behandeling is: Niet langer dan nodig…. en niet korter dan noodzakelijk.

Deze eindigt als u weer krachtig genoeg bent om zelf te sturen in uw leven en bewuste actieve keuzes maakt.

Iedere behandeling start met een intakegesprek. Behalve om kennis te maken, benutten we dit gesprek beiden om uit te zoeken of psychotherapie voor u een oplossing kan zijn. Als we daar allebei van overtuigd zijn, begint de behandeling; uiteraard op maat en stapsgewijs. De behandeling wordt tussentijds en bij afsluiting geëvalueerd middels vragenlijsten (ROM) die online worden ingevuld.

We vragen u deze vragenlijsten regelmatig in te vullen. Dit gebeurt bij de start van de behandeling, tussendoor en aan het einde. Na afsluiting van uw behandeling wordt u een laatste vragenlijst (CQi) toegestuurd ter beoordeling van uw behandeling en van uw behandelaar. Daarnaast kunt u op Zorgkaart Nederland een beoordeling van de praktijk vinden in de vorm van een gemiddelde score. U kunt hier ook uw eigen beoordeling plaatsen. In 2020 was de score: 8,6. Dat betekent dat er in de praktijk goed, degelijk en transparant gewerkt wordt. Uiteraard blijft dit ons streven in 2021. We kunnen niet beloven dat alles perfect zal gaan, we beloven wel dat wanneer dit niet het geval is, we hiervan leren en verbeteringen doorvoeren.

Normaliter vindt er, na aanmelding via het contactformulier, binnen 1-2 weken een screeningsgesprek plaats. Daarna komt u op de wachtlijst voor behandeling.

Op dit moment (30-4-2021) hanteren wij een patiëntenstop.