Informatie voor cliënten.

1. Aanmelden door uzelf:

Wanneer u in het bezit bent van een verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts kunt u zich aanmelden via het telefoonnummer 06-28124359.U wordt dan teruggebeld voor een eerste gesprek. Indien gewenst zal overleg met uw huisarts/bedrijfsarts plaatsvinden voordat u voor een eerste gesprek wordt uitgenodigd.

2. Door uw huis- of bedrijfsarts:

Deze kan u telefonisch of via mail (praktijk@marianneros.nl) aanmelden bij onze praktijk.

Nieuwe aanmeldingen

Nieuwe aanmeldingen worden dagelijks beoordeeld en het streven is binnen twee dagen contact met u op te nemen voor een eerste gesprek. In dit (telefoon-)gesprek vindt een korte screening plaats door de psychotherapeute waarna besloten kan worden tot een intake. Voor de intake wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Na het afronden van de intake (1- 2 gesprekken) zullen onze bevindingen, de diagnose en een voorstel tot behandeling met u worden besproken. Wanneer behandeling binnen de praktijk kan plaatsvinden zal een vervolgafspraak met u worden gemaakt. Daarin wordt dan het behandelplan vastgesteld en met u besproken. Pas wanneer we het er beide over eens zijn kan de behandeling starten. Voor een behandeling die niet binnen de praktijk kan worden geboden wordt u terugverwezen naar uw huisarts/bedrijfsarts. Ook tijdens de rest van de behandeling wordt u gevraagd vragenlijsten in te vullen (ROM).

Vergoeding van de behandeling

Met een verwijzing zal uw behandeling via de verzekeraar vergoed kunnen worden uit de basisverzekering.

Kwaliteitsstatuut

In de praktijk kunt u, indien gewenst, het kwaliteitsstatuut inzien. Dit statuut is bedoeld om de kwaliteit van de door mij geboden zorg te kunnen waarborgen en aantonen. Vraag hier gerust naar.

Belangrijk!

Bij het eerste gesprek/contact is het van belang dat u de volgende gegevens bij meebrengt:

  • Verzekeringsgegevens / BSN nummer
  • Geldige legitimatie
  • Verwijsbrief