Klachtenregeling

Heeft u een suggestie, een kritische opmerking of misschien een klacht? Maak dit bespreekbaar. Dat vergroot de kans om een oplossing te vinden. Maar, mochten
wederzijdse inspanningen onvoldoende resultaat bieden, dan kunt u zich wenden tot:

De klachtenregeling van het College van Toezicht van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Zie www.psynip.nl voor meer informatie of bel (020) 410 62 22.

 

Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, bel (070) 381 37 00