Kosten/vergoedingen

De activiteiten van mijn praktijk worden vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. De vergoeding wordt geregeld via Diagnose Behandeling Combinatie (DBC), waarmee uw behandelaar de gegevens registreert en declareert. De DBC-factuur wordt naar uw zorgverzekeraar gestuurd na afsluiting van de gehele behandeling of een jaar na de start van de behandeling. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, ontvangt u een vergoeding.

Wettelijk verplicht eigen risico

Voor inzage in het meest actuele wettelijk eigen risico verwijzen wij u naar de site van de Rijksoverheid. Dit wordt door u zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen.

In de DBC-systematiek wordt vanaf de aanmelding zowel de directe tijd – tijd waarbij een cliënt rechtstreeks contact heeft met een hulpverlener – als de indirecte tijd – tijd waarbij een hulpverlener bezig is met activiteiten voor de cliënt zonder dat deze daarbij aanwezig is – in de DBC geregistreerd. Op het moment dat een aanmelding schriftelijk bij ons binnenkomt wordt de aanmelding verwerkt en wordt de DBC geopend. Na afsluiting van de behandeling of na een looptijd van maximaal een jaar wordt een DBC administratief afgesloten en in rekening gebracht aan de zorgverzekeraar van de cliënt.

Aanmeldingen

Als een aanmelding uiteindelijk niet leidt tot een behandeling door mijn praktijk moet door de DBC systematiek de tijd besteed aan het verwerken van de aanmelding (o.a. dossier aanmaken, gegevens lezen, overleg met de verwijzer, intern overleg) bij de zorgverzekeraar van de cliënt ook in rekening gebracht worden. Ook voor het verwerken en beoordelen van een aanmelding die niet tot behandeling leidt, krijgt de cliënt een rekening voor het wettelijk eigen risico deel.

No show

Afspraken die niet op tijd worden afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. Deze kosten bedragen €75,- en ze worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Omzetplafonds

Bij enkele zorgverzekeraars gelden omzetplafonds. Dit kan betekenen dat u bij aanmelding te horen krijgt dat het beschikbare budget van uw zorgverzekeraar reeds is verbruikt door onze praktijk. Dan kan het zijn dat u maximaal 5 gesprekken vergoed krijgt.

Eigen bijdrage

De zogenaamde ‘eigen bijdrage’ is komen te vervallen.