Kosten/vergoedingen

De vergoeding die u ontvangt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) en of uw behandelaar een contract heeft met uw verzekeraar. Wij hebben contracten met de volgende verzekeraars; VGZ, Zilveren Kruis, FBTO, CZ/Delta Lloyd/OHRA, ASR/Ditzo, ONVZ, Caresq, Menzis, Eno en Zorg & Zekerheid

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Vanaf 1-1-2022 wordt er in Nederland gewerkt met een nieuw vergoedingensysteem; het zorgprestatiemodel (ZPM). Dit heeft geen gevolgen voor de zorg die wordt geboden, het gaat alleen om een nieuwe bekostiging van de ggz. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als een traject afgerekend maar als losse zorgprestaties.

Er wordt voortaan meerdere keren per jaar (maandelijks) gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar of bij uzelf. Op de declaraties worden elke diagnose en elk consult vermeld als losse zorgprestaties. Dit maakt de declaraties transparanter en zo kunt u ook de hoogte van het eigen risico beter in de gaten houden.

Behandelingen die zijn gestart in 2021 zijn op 31-12-2021 op papier afgesloten. Daarna is er een nieuwe behandeling opgestart via het zorgprestatiemodel. De zorg tot en met 31-12-2021 valt onder de oude bekostiging, hier ontvangt u een aparte rekening van. De zorg in 2022 wordt geregistreerd volgens het nieuwe model. Uw zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of u een eigen risico moet betalen.

Wettelijk verplicht eigen risico

Voor inzage in het meest actuele wettelijk eigen risico verwijzen wij u naar de site van de Rijksoverheid. Dit wordt door u zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen.

No show

Afspraken die niet op tijd worden afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. Deze kosten bedragen €75,- en ze worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Omzetplafonds

Bij enkele zorgverzekeraars gelden omzetplafonds. Dit kan betekenen dat u bij aanmelding te horen krijgt dat het beschikbare budget van uw zorgverzekeraar al is verbruikt door onze praktijk.